Technology To Create
A Green Planet.

 • Máy tách chất rắn-lỏng & Máy khử nước

  Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Hàn Quốc độc lập phát triển và
  thương mại hóa nhà máy xử lý đồng bộ chất thải gia súc cũng
  như thiết bị tách nước từ chất thải thực phẩm hữu cơ trên thị trường vào năm 1990.

  MORE
 • Nhà máy phân bón lỏng

  Công nghệ được cấp giấy chứng nhận xanh đầu tiên tại
  Hàn Quốc được phát triển với sự hợp tác

  MORE
 • thiết bị khử mùi

  Phát huy hiệu suất tối ưu thông qua sự kết hợp
  của công nghệ máy móc/ sinh học/ hóa học/ quang học.

  MORE
 • thiết bị khử mùi

  Phát huy hiệu suất tối ưu thông qua sự kết hợp
  của công nghệ máy móc/ sinh học/ hóa học/ quang học.

  MORE

PRODUCT

Đạt được sự hài lòng của khách hàng thông qua những thử thách và đổi mới liên tục hướng đến công nghệ môi trường tương lai bền vững.

 • 대한민국 최초 1st Đại Hàn Dân Quốc đầu tiên
 • 고액분리기 · 음식물처리기 개발 1990 >Máy tách chất rắn-lỏng · Phát triển máy xử lý thực phẩm
 • 녹색기술 인증 획득 2012 Được chứng nhận kỹ thuật xanh
ABOUT KOM

LEAVE US MESSAGE

 • 성함
 • 연락처
 • EMAIL
 • MESSAGE