Giới thiệu về công ty

CEO

GREETING

Không đâu sánh bằng.

KUKJAE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Co., Ltd

với 30 năm truyền thống và kinh nghiệm

Kukjae Environmental Technology Co.,Ltd..
là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng nhà máy xử lý chất thải hữu cơ thân thiện với môi trường.
Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Hàn Quốc độc lập phát triển và thương mại hó
nhà máy xử lý đồng bộ chất thải gia súc cũng như thiết bị tách nước từ
chất thải thực phẩm hữu cơ trên thị trường vào năm 1990.
Đến năm 2012, công nghệ tách chất rắn-lỏng đã được phát triển để xử lý tất cả các loại chất
thải gia súc đa dạng (lợn, bò, gà vvv).
Dụng cụ lấy mẫu thử chất thải hữu cơ được phát triển từ năm 2011 và được sản xuất cung ứng cho lò mổ lớn nhất.

Hàn Quốc, Trung tâm kinh doanh sản phẩm từ gia súc của Hợp tác xã nông
nghiệp Nonghyup huyện Eumsung tỉnh Chungbuk và Công ty giết mổ sử
dụng công nghệ tách chất rắn-lỏng đầu tiên tại Hàn Quốc Dodeuram LPC.
Ngoài ra, Công ty cũng phát triển quy trình hóa lỏng làm phân bón bằng trực.

khuẩn Bacillus tự tạo nhiệt) (quy trình A2B) và nhận giấy chứng nhận
Công Nghệ Xanh đầu tiên tại Hàn Quốc. Công ty hiện nay đang nghiên cứu và
phát triển công nghệ độc quyền cho quy trình phân hủy hiếu khí-kỵ
khí tự tạo nhiệt(quy trình A3).
Trên nền tảng niềm tin và sự tin cậy, sự hiện thực hóa quản lý của thế hệ thứ hai
kết hợp với bí quyết của thế hệ thứ nhất và kiến thức chuyên môn của
thế hệ thứ hai đã tạo nên Kukjae Environmental Technology Co.,Ltd.
hàng đầu được khách hàng lựa chọn.

Kukjae Environmental Technology Inc đã thiết lập tầm nhìn 2020 nhằm đẩy.
mạnh công ty trở thành một trong ba công ty hàng đầu đến năm 2020 và
hướng đến là công ty hàng đầu trên toàn cầu không chỉ tại Hàn Quốc mà trên
toàn thế giới dựa trên lòng tự hào doanh nghiệp và đam mê.

Hai thế hệ Giám đốc điều hành Tin s K thut

Lee Jin-Seok