Giới thiệu về công ty

A

CHRONICLES

Lịch sử phát triển

  • 2020

   "Xuất khẩu cho HAGL Group (Việt Nam) Xuất khẩu cho GREEN FEED CBD. (Campuchia) Thành lập viện nghiên cứu (ở Daeyeon-dong, Nam-gu)"

  • 2019

   "Xuất khẩu cho AISIN Group (Nhật Bản), GREEN FEED (Việt Nam) Nhận chứng nhận ISO 9001: 2015KS Q"

  • 2018

   "Được chỉ định là Công ty Vừa và Nhỏ đầy Triển vọng Xuất khẩu Chuyển địa điểm trụ sở chính (tới Noksan-dong, Gangseo-gu)"

  • 2017

   "Đạt thành tích xuất khẩu cho HISTA (Việt Nam), ECOLOCAP (Hoa Kỳ), JK Engineering (Malaysia), Nhận Bằng khen của Thị trưởng thành phố Busan, Tổng công ty Xúc tiến Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ"

  • 2016

   Xuất khẩu đầu tiên cho PMJ (Nhật Bản), Trở thành thành viên của Câu lạc bộ Busan Expo

Các cơ quan hữu quan

Công ty khách hàng