Giới thiệu về công ty

CERTIFICATION

AND PATENT

chứng nhận

 • [Giấy chỉ định Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ đầy Triển vọng Xuất khẩu]

 • [Giấy chứng nhận là doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm]

 • [Giấy xác nhận Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Loại hình Đổi mới Kỹ thuật]

 • [Giấy chứng nhận công nghệ xanh]

 • [ISO 9001]

 • [ISO 14001]

 • [IQNET]

 • [Giấy đăng ký thiết kế thiết bị xử lý]

 • [Giấy chứng nhận Thiết bị Sử dụng Năng lượng Mới và Tái tạo]

 • [Giấy chứng nhận Mã số Kinh doanh Thương mại]

 • [Thẻ thành viên Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc]

 • [giấy chứng nhận của bộ
  phận chuyên trách nghiên
  cứu phát triển]

Giải thưởng

 • [Giải xuất sắc Hội chợ Chăn nuôi Quốc tế Hàn Quốc]

 • [Bằng khen của Thành phố Busan]

 • [Bằng khen của Thành phố Busan]

 • [Bằng khen của Tổng công ty Xúc tiến Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ]

 • [Giải nhất về Phúc lợi Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc]

 • [Bằng khen của Busan Techno Park]

Bằng sáng chế

 • [Bằng sáng chế thiết bị phân bón
  dạng lỏng kiểu tuần hoàn]

 • [Bằng sáng chế khí sinh học]

 • [Bằng sáng chế sản xuất phân
  bón dạng lỏng từ phân súc vật ]

 • [Bằng sáng chế máy khuếch
  tán xoáy ]

 • [Bằng sáng chế máy sục khí chìm]

 • [Bằng sáng chế máy tách chất
  lỏng rắn dạng ép lăn]

 • [Bằng sáng chế máy tách chất
  lỏng rắn dạng ép-drum]

 • [Bằng sáng chế thiết bị khử
  nước bùn hữu cơ]

 • [Bằng sáng chế máy tách chất
  lỏng rắn dạng ép trục vít]

 • [Bằng sáng chế máy tách chất lỏng
  rắn theo phương thức khử nước
  hai giai đoạn]

 • [Giấy đăng ký nhãn hiệu]

 • [Giấy đăng ký thiết kế]

 • [Bằng sáng máy khử mùi]

 • [Bằng sáng chế máy bơm
  phun tia bên ngoài]

 • [Bằng sáng chế của Trung Quốc về
  máy tách chất lỏng rắn
  dạng ép-drum]

 • [Bằng sáng chế của Nhật
  Bản về màn hình đa tầng]