G iới thiệu sản phẩm

Máy sục khí dạng xoáy

Máy sục khí dạng xoáy

(Vortex Diffuser)

KJVD-15 / KJVD-20

Tuổi thọ bán vĩnh cửu Vừa khuấy vừa sục khí

Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model
Kích thước
[Dọc×Ngang×Cao]
Size
Lượng thông khí tiêu chuẩn
Standard aeration
Hiệu suất truyền khí oxy
tiêu chuẩn (SOTE)
SOTE(150 ℓ /minX5m depth)
Chất liệu
Material
Kích thước đầu nối
Connector size
KJVD-15 ∅60X10mmX15pt 150~200 ℓ / min 16% ABS PT 15A (Nipple)
KJVD-20 ∅70X14mmX20pt 200~400 ℓ / min 16% ABS PT 20A (Nipple)

Ảnh lắp đặt thực địa