G iới thiệu sản phẩm

Máy khuấy chìm

Máy khuấy chìm

(Submersible agitator)

KJSM 15-8F / KJSM 22-8F / KJSM 37-8F / KJSM 55-8F

Tăng hiệu quả tách chất rắn dạng lỏng và sản xuất phân dạng lỏng

Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model
Công suất đầu vào
Capacity
Nguồn điện tiêu thụ(Kw)
Power
Tốc độ quay
Revolution (rpm)
KJSM 15-8F 6.0 ㎥/min 1.5kw 875 (8P)
KJSM 22-8F 10.0 ㎥/min 2.2kw 875 (8P)
KJSM 37-8F 11.0 ㎥/min 3.7kw 875 (8P)
KJSM 55-8F 16.0 ㎥/min 5.5kw 875 (8P)

Ảnh lắp đặt thực địa