Giới thiệu sản phẩm

Máy tách chất rắn-lỏng kiểu sàng quay hình trống Làm sạch sau

Máy tách chất rắn-lỏng kiểu sàng quay hình trống Làm sạch sau

(Fine Drum Screen - Screwpress Separator)

KJP2-2556 / KJP2-2558

Hiệu năng cao cho quá trình xử lý Tính năng vượt trội Độ bền cao

Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model
Khả năng xử lý(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)
Capacity
Hàm lượng hơi ẩm trong chất rắn đã khử nước
Moisture content
Nguồn điện tiêu thụ(Kw)
Power
Kích thước
Size (L*W*H)
KJP2-2556 10~20㎥/hr 70 ± 3 % 5.25 kw 3,050X1,000X1,980mm
KJP2-2556 15~30㎥/hr 70 ± 3 % 7.75 kw 3,350X1,200X2,230mm

Ảnh lắp đặt thực địa