G iới thiệu sản phẩm

Máy tách chất rắn-lỏng kiểuép dạng vít

Máy tách chất rắn-lỏng kiểuép dạng vít

(Multi-Screen Screwpress Separator)

KJP-2016(M) / KJP-2556(M) / KJP-2557(M) / KJP-2558(M) / KJP-3009(M)

Tính năng vượt trội Độ bền cao Kinh tế hơn

Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model
Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)
Capacity
Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content
Nguồn điện tiêu thụ(Kw)
Power
Kích thước
[Dọc×Ngang×Cao]
Size (L*W*H)
KJP-2016(M) 4~15㎥/hr (M : 3~12 ㎥/hr) 70 ± 3 % (M : 75 ± 3 %) 2.2 kw 2,300X650X1,950mm
KJP-2556(M) 6~25㎥/hr (M : 5~20 ㎥/hr) 70 ± 3 % (M : 75 ± 3 %) 3.75 kw 2,500X750X2,000mm
KJP-2557(M) 8~30㎥/hr (M : 6~25 ㎥/hr) 70 ± 3 % (M : 75 ± 3 %) 3.75 kw (M:5.5 kw) 2,600X750X2,000mm
(M : 2,650X750X2,000mm)
KJP-2558(M) 10~35㎥/hr (M : 7~30 ㎥/hr) 70 ± 3 % (M : 75 ± 3 %) 5.5 kw 2,700X750X2,000mm
KJP-3009(M) 15~45㎥/hr (M : 10~35 ㎥/hr) 70 ± 3 % (M : 75 ± 3 %) 7.5 kw 2,950X850X2,100mm

Ảnh lắp đặt thực địa