Hiện trạng công nghệ

Quy trình khí sinh học 'A3'

Kukjae Environmental Technology Inc đã phát triển khái niệm mới đó
là nhà máy khí sinh học hỗn hợp (hybrid biogas plant) dựa trên ý tưởng độc đáo

Quy trình chính

 • 01

  Phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường

  một khái niệm mới về phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường mà làm giảm thiểu đến mức tối đa việc sử dụng năng lượng

 • 02

  Tiết kiệm chi phí vận hành một cách sáng tạo

  tiết kiệm hơn 30% chi phí bảo trì bằng cách duy trì nhiệt độ trong mùa đông

 • 03

  Tiết kiệm chi phí lắp đặt

  không cần lắp đặt bộ trao đổi nhiệt ,làm giảm tối đa việc thi công lắp đặt

 • 04

  ZERO
  WASTE

  sử dụng 100% sản phẩm chất thải làm sản phẩm nguồn

 • 05

  Làm giảm tối đa việc sử dụng năng lượng

  bằng cách tăng sử dụng khí sinh học, tối đa hóa hiệu suất sử dụng năng lượng mớ ivà có thể tái tạo được

Quy trình xử lý

Vận hành lò phản ứng thử nghiệm