Hiện trạng công nghệ

Quá trình phát triển công nghệ của Công ty

Always looking for only the best! Hãy sử dụng để thấu hiểu giá trị đích thực !

Máy tách chất rắn-lỏng Separator

 • 1991 Máy tách chất rắn-lỏng đầu tiên

 • 1992 Phát triển máy tách chất rắn-lỏng giai đoạn thứ 2

 • 1994 Phát triển máy tách chất rắn-lỏng giai đoạn thứ 3

 • 1996 Máy tách chất rắn-lỏng ly tâm nhanh

 • 1997 Máy tách chất rắn-lỏng sàng rung

 • 1998 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu vít rung

 • 2006 Máy tách chất rắn-lỏng trộn rung

 • 2007 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu sàng quay hình trống

 • 2007 Máy tách chất rắn-lỏng tất cả trong một

 • 2007 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu vít hình trống

 • 2012 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu ép dạng con lăn

 • 2014 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu thông dụng

 • 2014 Máy tách chất rắn-lỏng dung tích lớn

 • 2016 Máy ép đai và phân tách rắn-lỏng

 • 2016 Máy phân tách rắn-lỏng không gỉ

 • 2016 Máy phân tách rắn-lỏng dùng để xử lý thứ cấp

 • 2017 Máy tách chất lỏng rắn đa màn hình

 • 2018 Máy tách chất lỏng rắn di động

 • 2019 Máy lọc tách ép trục vít

 • 2019 Máy lọc tách ép trục vít

Máy khử nước Dehydrator

 • 2011 Máy khử nước kiểu hình trụ

 • 2012 Máy khử nước kiểu hình trụ

 • 2013 Máy khử nước dạng côn

 • 2014 Máy khử nước dạng côn

Nhà máy khác Other Plant

 • 1996 Thiết bị phun sương

 • 2006 Thiết bị lên men nhanh

 • 2009 Bơm vòi phun tạo bọt khí mịn

 • 2010 Máy sục khí dạng xoáy

 • 2010 Thiết bị phun nước dạng xoáy

 • 2014 Máy sục khí dạng xoáy

 • 2016 Máy bơm sục khí phun tia chịu nhiệt

 • 2016 Máy bơm sục khí phun tia tuần hoàn bên ngoài

 • 2016 Máy khử mùi hôi

 • 2018 Máy sấy thực phẩm

 • 2018 Máy nuôi cấy vi sinh

 • 2018 Máy khử mùi phức hợp

 • 2019 Máy khử mùi đa công đoạn

 • 2019 Thiết bị lên men tốc độ cao

 • 2019 Máy lọc tách ép trục vít

 • 2019 Máy lọc tách ép trục vít

Nhà máy phân bón lỏng Liquid Fertilizer Plant

 • Lắp đặt sản phẩm nhà máy phân bón lỏng có khả năng xử lý 10 tấn/ngày

 • Gieo bùn giống

 • Vận hành hiện trường

 • Lắp đặt sản phẩm nhà máy phân bón lỏng có khả năng xử lý 15tấn/ngày

 • Gieo bùn giống

 • Vận hành hiện trường

 • Lắp đặt sản phẩm nhà máy phân bón lỏng có khả năng xử lý 50 tấn/ngày

 • Gieo bùn giống

 • Vận hành hiện trường

 • 2019 스크류프레스 선별기

 • 2019 스크류프레스 선별기

 • 2019 스크류프레스 선별기

Khí sinh học Biogas Plant

 • Sản xuất lò phản ứng thử nghiệm

 • Lắp đặt lò phản ứng thử nghiệm

 • Vận hành lò phản ứng thử nghiệm

 • Tiến hành lấy mẫu

 • Phân tích các mẫu

 • 2019 스크류프레스 선별기

 • 2019 스크류프레스 선별기

 • 2019 스크류프레스 선별기